Mokymai Jūsų organizacijai

ikimokyklinio,
priešmokyklinio bei pradinio
ugdymo įstaigų pedagogams

Mokymų ciklas: „Kūrybiškas, įtraukus, į vaiką orientuotas ugdymas“ – akredituota programa
AR DISCIPLINA GALI BŪTI POZITYVI? Kaip susitarti su vaiku?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kokia kalba yra vadinama pozityvia kalba;
 • Kaip nepozityvią kalbą paversti pozityvia;
 • Kas yra pozityvi disciplina;
 • Kodėl svarbu vaikams iki 11 metų taikyti pozityvią discipliną;
 • Kas yra loginės pasekmės ir kokie esminiai skirtumai nuo bausmių;
 • Kaip kinta vaiko elgesys iš netinkamo į tinkamą, kai taikoma pozityvi kalba ir disciplina.

Mokymų trukmė 10 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2,5 val.;
 • savarankiškas darbas – 6,5 val.;
 • refleksija – 1 val.
CHARAKTERIO TRENIRUOTĖS. Kaip išmokyti vaiką elgtis tinkamai?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kodėl svarbus emocinio intelekto / socio-emocinis ugdymas ikimokyklinio,
  priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams;
 • Kuo ypatinga „Kimochis“ programa: emocijų ir jausmų atpažinimas, įvardijimas ir
  valdymas skirtingose situacijose;
 • Kas yra kimočių bendravimo raktai bei Kotawazoz / patarlės, kurios padeda vaikams
  pasirinkti tinkamą elgesį;
 • Kaip galima ugdyti vaikų socio-emocinį intelektą neturint „Kimochis“ programos;
 • Kaip vesti emocinio intelekto pamokėles.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
RAŠTINGUMAS – NE TIK SKAITYMAS IR RAŠYMAS

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip raštingumas yra tiesiogiai susijęs su vaikų akademine sėkme mokykloje.
 • Kaip vaikų raštingumą ugdyti nuo lopšelio;
 • Kaip sukurti raštingumui ugdyti palankią ugdymo erdvę darželyje;
 • Kokios yra raštingumą skatinančios veiklos ir praktikos;
 • Kas yra žodžių bankas;
 • Kaip įtraukti tėvus į raštingumo ugdymą.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
MATEMATINIS MĄSTYMAS. KAS TAI?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip matematinį mąstymą galime ugdyti daželyje nuo pat lopšelio;
 • Kodėl svarbu parodyti vaikams, kad matematika supa mus kasdien;
 • Kaip sukurti matematinį mąstymą skatinančią aplinką darželyje;
 • Kokios yra matematinį mąstymą skatinančios veiklos ir praktikos;
 • Kaip įtraukti tėvus į matematinį vaikų ugdymą.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
BŪSIU MOKSLININKAS! Pavykę ir nepavykę eksperimentai

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip ugdyti vaikų eksperimentinis mąstymą;
 • Kaip ugdyti vaikus nuolat kelti įvairius klausimus;
 • Kas yra mokslininko žingsniai?
 • Kodėl svarbu ugdant eksperimentinį mąstymą, skatinti vaikus sekti mokslininko žingsniais?
 • Kaip nepavykę eksperimentai ugdo eksperimentinį mąstymą?
 • Ką ir kaip kalbėti su vaikais, kad skatintume jų smalsumą?

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
VAIKŲ IR MOKYTOJŲ INICIJUOTI ŽAIDIMAI. Ar įmanoma žaisti kartu?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kodėl efektyviausias mokymas ir mokymasis darželyje yra per žaidimą;
 • Kaip pereiti nuo akademinio mokymo prie ugdymo per žaidimą;
 • Kas yra naratyviniai žaidimai?
 • Kaip pasiruošti naratyviniams žaidimams?
 • Kaip įsirengti kūrybišką laisvojo žaidimo erdvę klasėje;
 • Kaip žaisti kartu su vaikais?
 • Kaip sekti vaiko pasiekimus žaidžiant?

Mokymų trukmė 6 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 3 val.;
 • refleksija – 1 val.
KELIONĖS, IŠVYKOS, ŽYGIAI – svarbi ugdymo dalis

Mokymų metu sužinosite:

 • Kad vaikai daug geriau įsisavina naujus dalykus, kai patiria geras emocijas;
 • Kodėl svarbu į lauką keliauti kasdien ir kaip tam pasiruošti;
 • Kas yra teminė išvyka ir kuo ji skiriasi nuo tiesiog išvykos;
 • Kas yra žygiai su vaikais ir kaip jiems pasiruošti;
 • Kaip kartu su vaikais tyrinėti lauke, kad tai taptų ugdymo proceso dalis;
 • Kaip kultūrinius renginius įtraukti į ugdymo procesą;
 • Kaip planuoti keliones, išvykas ir žygius, kad būtų saugu ir įdomu;
 • Kaip, kiek ir kada bendrauti su tėvais apie keliones, išvykas ir žygius.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
PLANAVIMAS – PEDAGOGO SĖKMINGO DARBO ĮRANKIS

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip planuoti ugdymo procesą;
 • Ilgalaikiai tikslai ir savaitės planas – kaip ir kam;
 • Kaip tinkamai pasiskirstyti kasdienėmis veiklomis ir darbais su kolegomis;
 • Kas yra perėjimai ir kada jie vyksta;
 • Kodėl svarbu suplanuoti ne tik veiklas, bet ir perėjimus tarp veiklų;
 • Ką reiškia planuojant „sekti paskui vaiką?“;
 • Kaip planai padeda sekti vaiko progresą.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
10 KONTEKSTINIO UGDYMO PRINCIPŲ

Kontekstinio ugdymo sistema vadovaujasi kontekstinio ugdymo principais – filosofija, procesu, metodais ir visa tai vienijančia sistema.

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip mokytojas yra orientuotas padėti vaikui;
 • Kaip planuoti ugdymo procesą įvertinus vaiko aplinkos kontekstą;
 • Kas yra personalizacija per diferenciaciją;
 • Kodėl svarbūs yra aukšti lūkesčiai bendruomenei;
 • Kaip įtraukti tėvus į ugdymo procesą;
 • Kaip vaiko saviraiškos laisvę įtraukti į ugdymo procesą;
 • Kodėl svarbus yra vaiko charakterio ir vertybinis ugdymas;
 • Kaip formuluoti vaiko aplinką kontekstualizuojančius klausimus;
 • Kaip nuolat skatinti vaiko smalsumą;
 • Kokie elementai yra svarbiausi Kontekstinio ugdymo programoje.

Mokymų trukmė 16 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 8 val.;
 • savarankiškas darbas – 7 val.;
 • refleksija – 1 val.
FIZIŠKAI IR EMOCIŠKAI SAUGIOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMAS DARŽELYJE

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip įsivertinti, ar jūsų darželio aplinka yra emociškai saugi ir palanki vaikui;
 • Kaip galėtume ją gerinti;
 • Kaip įtraukti bendruomenę (mokytojus, padėjėjus, tėvus, vadovus) į emociškai saugios ir vaikui palankios aplinkos kūrimą ir/ar stiprinimą;
 • Kaip galite įsivertinti savo klasės arba viso darželio aplinką (tiek fizinę, tiek emocinę) su labai konkrečiais įrankiais, formomis, instrukcijomis – „Pažinimo grožis“, kuris išleistas keliomis Europos sąjungos kalbomis, viena iš jų – ir lietuvių.

Mokymų trukmė 7 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2,5 val.;
 • savarankiškas darbas – 3,5 val.;
 • refleksija – 1 val.
BENDRAVIMAS SU TĖVAIS: kaip įtraukti ir kada atsitraukti?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip įtraukti tėvus į vaikų ugdymo(si) procesą;
 • Kodėl svarbu sutarti ir tinkamai iškomunikuoti tėvams, kad darželis ir mokykla yra tik šeimos papildas, o ne pakaitalas;
 • Kokie yra šeimų tipai.;
 • Kokia yra pirmojo pokalbio su šeima svarba;
 • Kokios yra pirmojo pokalbio su tėvais klausimai ir gairės;
 • Kas yra vaiko/ šeimos kortelė ir kaip ji galėti padėti bendraujant su tėvais;
 • Kaip stiprinti bendruomenę įvairiomis veiklomis.

Mokymų trukmė 6 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 3 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
ADAPTACIJA TĖVAMS AR VAIKAMS?

Mokymų metu sužinosite:

 • Kad adaptacija – įtemptas laikotarpis ne tik vaikui, bet visai jo šeimai. Tą suvokus ir gebant tinkamai bendrauti su šeima, vaikas daug greičiau adaptuojasi darželyje ar pradinėje mokykloje.
 • Pirmoji pažintis su šeima;
 • Kaip geriausiai tėvams dalyvauti adaptacijos metu darželyje;
 • Kiek trunka adaptacija;
 • Kaip bendrauti su jautriai tėvais ir juos nuraminti;
 • Kaip įgyti tėvų pasitikėjimą.

Mokymų trukmė 5 val.:

 • teorinis užsiėmimas – 2 val.;
 • savarankiškas darbas – 2 val.;
 • refleksija – 1 val.
STAŽUOTĖ IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE „VAIKYSTĖS SODAS“

Stažuotėje sužinosite:

 • Kaip ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai „Vaikystės sode“;
 • Kontekstinio ugdymo programos principus;
 • Kontekstinio ugdymo klasės standartą, t. y., kaip įrengta klasė, kokios ugdymo priemonės naudojamos ir pan.;
 • Kiek ir kokį grįžtamąjį ryšį „Vaikystės sode“ teikiame tėvams, kaip juos įtraukiame į ugdymo procesą.

Stažuotės trukmė 1,5 val.

Stažuotės kaina nuo 200 eur., kai grupės dydis iki 10 žmonių.
Stažuotė gali vykti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Panevėžyje.

Kaina

Mokymų kaina nuo 400 EUR, ji gali būti tikslinama atsižvelgiant į dalyvių skaičių, trukmę, turinį bei formatą.

Jei neradote sau tinkamos temos ar norėtumėte kitokio mokymų ciklo, susisiekite su mumis. Esame sukaupę daug patirties, kuria tikrai galime ir norime su Jumis pasidalinti.

  Kontaktai
  Mokymų akademija „LearnED“

  Mokymų koordinatorė Aušra

  +370 655 69080

  learned@vaikystes-sodas.lt

  Mokymų akademija „LearnED“
  Mokymų akademija „LearnED“
  Užsisakykite naujienlaiškį ir pirmieji sužinokite apie naujausius renginius bei gaukite specialius pasiūlymus.